Výzva

RELAS s.r.o.

Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza
Telefón: +421 903 706 092, E-mail: rlukacka@relas.sk

Výzva na predkladanie návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže
podľa §§ 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
zo dňa 15.12.2008
VYHLASOVATEĽ
Obchodné meno vyhlasovateľa:RELAS s.r.o.
Sídlo vyhlasovateľa:Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO:36 342 157
Kontaktná osoba:Rudolf Lukačka, Jana Hronská
Telefón:+421 903 706 092, +421 911 417 366
E-mail:rlukacka@relas.sk, jhronska@relas.sk
Internetová stránka:www.relas.sk

Ďalšie informácie, najmä súťažné a doplňujúce podmienky možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste. Súťažné návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto.

Plné znenie výzvy na stiahnutie [doc, 60KB]